Jogi nyilatkozat


Adatkezelés

A Szinva-Ház Kft. jelen Adatkezelési Nyilatkozatban a lent felsoroltakról tájékoztatja látogatóit.

Szándékunk, hogy honlapunk pontos, naprakész információt nyújtson, védve látogatóink személyes adatait a törvényben meghatározott, biztonságos internetezési szabályokat figyelembe véve. Ezek alapján személyes adatnak minősül minden adat, amely meghatározott, tehát azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható, továbbá az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím, és az e-mail cím.

A Szinva-Ház Kft. nem tudja biztosítani, hogy az adatok vagy információk nem hibamentes fájlban, formátumban lettek létrehozva, így nem biztosíthatjuk, hogy az ebből eredő problémák miatt ne kelljen megszakítani szolgáltatásunkat. A honlap használatából, illetve az e honlap által javasolt külső honlapok használatából eredő ilyen jellegű problémák esetén cégünk felelősséget nem vállal.

A szinvahaz.hu és szinvahaz.com internetes lapokat látogatók egyes adatai (IP cím és forgalmi adatok) rögzítésre kerülnek a lapot látogatók számszerűsíthetősége érdekében, illetve a Szinva-Ház Kft kizárólag olyan adatokat kezel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ügyfeleivel fennálló jogviszonyában jogait gyakorolhassa, kötelezettségeit teljesíthesse, ennek keretében velük rendszeresen kommunikáljon, továbbá felhasználói vonatkozásában közvetlen üzletszerzést végezzen. Ezen adatokat cégünk nem köti össze olyan adatokkal, amelyek alapján a látogató személye beazonosítható lenne. Az adatkezelés célja, hogy szolgáltató ellenőrizhesse a szolgáltatás működését, és a visszaélések elkerülésének érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Ennek jogalapját a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, rögzíti, amely törvényben meghatározott időtartamra vonatkozik.

Szerzői jogok

Az internetes oldalon szereplő hirdetések, nevek, képek, grafikák, térképek, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak. A szinvahaz.hu internetes oldalon található tartalom a Szinva-Ház Kft. szellemi tulajdona.

Az internetes oldal tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata – így annak tárolása, másolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása – kizárólag a Szinva-Haz Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

Tilos a Szinva-Ház Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül a weboldal tartalmát tükrözni, vagyis bármilyen technikai művelet segítségével újraközvetíteni a nyilvánosság felé, változatlan formában sem.

Írásbeli engedélyünk nélkül tilos továbbá a szinvahaz.hu oldal tartalmának egészét vagy részeit a fentieken túl bármilyen formában másolni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni vagy tárolni, módosítani illetve megjeleníteni és közzétenni.

A szinvahaz.hu, szinvahaz.eu és szinvahaz.com domainnév szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül. Felhasználása, eltekintve a hivatkozástól, kizárólag a Szinva-Ház Kft. előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldalra való hivatkozás esetén az eredeti adat, információ nem módosítható, a lapra utaló egyértelmű hivatkozás minden esetben feltüntetendő. Szabadon idézhetők az oldal tartalmáról azok a részletek, amelyek esetén egyértelműen fel van tüntetve a szinvahaz.hu webcím.

Felhívjuk a látogatók figyelmét, hogy a jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A szerzői jogi védelem megsértése esetén a Szinva-Ház Kft. a jogsértővel szemben a törvényben biztosított jogainak érvényesítése érdekében oltalmi eszközök igénybevételére jogosult, továbbá Szinva-Ház Kft. követelheti a jogsértő magatartás illetve cselekvés azonnali abbahagyását és a jogsértéssel kapcsolatosan felmerülő kárának illetve költségeinek megfizetését.

A Szinva-Ház Kft. törekszik pontos, helytálló információk és adatok közlésére, de a tájékoztatásból fakadó károkért felelősséget nem vállal.

Jogorvoslat:

Ügyfelünk tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, amelyről Szinva-Ház Kft. tájékoztatást ad.

Minden, a Szinva-Ház Kft. kezelése alá tartozó weboldalt érintő, ügyfél részéről kért módosítás a felek közötti kölcsönösen elfogadott szerződés alapján történik, tehát minden kérdésben ezen szerződés a mérvadó.

Szinva-Ház Kft. jelen weboldalon tárolt adatokat törli,

  • ha az jogellenes
  • ha az adatok tárolása nem indokolt, annak oka megszűnt
  • ha az ügyfél kéri, amelynek menetét a kölcsönös szerződés szabályozza
  • ha törvényben illetve szerződésben meghatározott ideje lejárt.

Ügyfél jogainak feltételezett megsértése esetén Szinva-Ház Kft. ellen bírósághoz fordulhat.

Szinva-Ház Kft. az adatvédelmi biztos illetve abban az esetben, ha jogszabályi előírás arra felhatalmazza a megfelelő hatóság részére adatokat szolgáltathat.

Jelen jogi nyilatkozat tájékoztató jellegű!

Minden további illetve olyan kérdésben, melyet jelen dokumentum nem tartalmaz, a következő hatályos jogszabályok az irányadók:

  • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
  • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről
  • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről, és a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
  • 2001. évi CVIII. törvény Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről